Michał Szymański

Absolwent historii sztuki IHS UAM w Poznaniu, obecnie doktorant na Wydziale Nauk o Sztuce UAM. Autor publikacji naukowych poświęconych estetyce gier cyfrowych, ich relacji z innymi mediami artystycznymi, problematyce związków między obrazowych oraz tekstów krytyczno-artystycznych związanych z wystawiennictwem. Obecnie współpracuję z CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie jako redaktor serii wydawniczej poświęconej współczesnym polskim artystom. Jako popularyzator wiedzy o sztuce współpracował z Radiem Poznań, wielokrotnie biorąc udział w audycjach poświęconych zabytkom Poznania.