Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest wspólnie z autorami właścicielem praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów zamieszczanych w ramach kwartalnika „Obieg”. Prace te są chronione przez, między innymi, prawo autorskie i umowy na całym świecie. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa.

Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, publikować, demontować, dekompilować, odtwarzać, pobierać, transmitować, udostępniać publicznie lub w inny sposób korzystać z treści „Obiegu” w żaden sposób za wyjątkiem osobistego użytku własnego i niekomercyjnego. Użytkownik zgadza się również nie adaptować, zmieniać lub tworzyć prac pochodnych na bazie którejkolwiek z treści Serwisu z wyjątkiem własnego użytku osobistego i niekomercyjnego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie zawartości „Obiegu”; wymaga uprzedniej pisemnej zgody Redakcji.

Witryna sama w sobie, jak i cała jej zawartość są chronione prawem autorskim, dotyczy to również obrazów, tłumaczeń, systematycznych katalogów linków, itp. Prawa autorskie realizowane w inny sposób są specjalnie zaznaczone. Przedruki lub reprodukcje wszelkiego rodzaju są dopuszczalne jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody redakcji lub/i autora.

DISCLAIMER

Redakcja dołożyła wszelkich starań żeby skontaktować się z wszystkimi właścicielami praw autorskich do tekstów, linków i materiałów wizualnych publikowanych w tym czasopiśmie. Jeśli znaleźliście Państwo materiały, do których prawo autorskie nie zostało właściwie dookreślone, prosimy o kontakt z redakcją i potwierdzenie swoich praw autorskich. Zrobimy wszystko co w naszej mocy żeby właściwie uwzględnić Państwa prawo autorskie.