Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Piotr Bernatowicz

Redaktor prowadzący:
Jan Tarnas

Sekretarz redakcji:
Anna Kwoka

Redakcja:
Marcel Skierski
Beata Łupińska-Rytel
Agnieszka Kołek