Marcel Skierski

Polski historyk sztuki, krytyk i kurator. Doktorant w Zakładzie Historii Badań nad Sztuką na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zastępca Dyrektora ds. Programu w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.