Piotr Kopszak

dr Piotr Kopszak, historyk sztuki,  dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, wcześniej kustosz w  Zbiorach Sztuki Polskiej MNW w latach 1991-2010, wydawca i  redaktor kolekcji cyfrowej Muzeum Narodowego w Warszawie online 2010-2021. Zajmuje się dziewiętnastowieczną krytyką artystyczną i malarstwem. Autor i współautor szeregu wystaw (m.in. M. K. Čiurlionis (1875 - 1911) Twórczość, osobowość, środowiskoSymbolism in Poland and Britain550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej; Na jednej strunie. Malczewski i Słowacki), książki Krytyka artystyczna Teodora Wyzewy oraz licznych popularnych publikacji poświęconych sztuce polskiej. Wydawca książek poświęconych muzyce i sztuce.