Elżbieta Przyłuska

Wydział ds. Restytucji Dóbr Kultury, Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.