Zbigniew Jan Mańkowski

Polski teoretyk i krytyk sztuki zajmujący się tematyką  współistnienia literatury, sztuki i życia społecznego, doktor nauk humanistycznych w zakresie Literaturoznawstwa na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, edukator programu integralnej pedagogii oraz koordynator i współtwórca Laboratorium Designu Społecznego w ramach współpracy ECS – ASP w Gdańsku.