Piotr Kletowski

Polski filmoznawca i kulturoznawca, doktor habilitowany i profesor UJ, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, specjalizuje się w dziedzinie kina autorskiego i historii filmu.