Mariusz Bryl

Profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pola jego zainteresowań to historia historii sztuki, współczesna kultura wizualna i metodologia historii sztuki.