Joanna Winnicka-Gburek

Doktor nauk humanistycznych. Autorka licznych publikacji z zakresu estetyki, etyki, krytyki artystycznej i filozofii kultury oraz książki Krytyka, etyka, sacrum. W kierunku aksjologicznej krytyki artystycznej (Gdańsk 2015).