Obieg po sztuce współczesnej. Co przygotowały muzea i galerie na przełomie roku?

Obieg po Sztuce Współczesnej" to comiesięczny przegląd wystaw i wydarzeń odbywających się w Polskich miastach. Zaglądamy do galerii sztuki, muzeów, centrów kultury, zobacz co dla was przygotowały w tym miesiącu!


Białystok


Galeria Arsenał w Białymstoku

Wystawa: Alicja Rogalska. Śpiewamy, zamiast wzdychać

02.12.2022-19.01.2023

kuratorka: Katarzyna Różniak-Szabelska

Alicja Rogalska jest artystką interdyscyplinarną. Jej praktyka opiera się na badaniach artystycznych i współpracy z różnymi społecznościami, z którymi wspólnie poszukuje emancypacyjnych narracji. Zebrane na wystawie projekty z lat 2011-2021 łączy śpiew – jako sposób opowiadania historii i odzyskiwania sprawczości. [...] Na melodie piosenek ludowych, lokalnych ballad miłosnych, średniowiecznych pieśni o chłopach przygotowujących się do zbrojnego buntu przeciwko panom feudalnym lub inspirując się politycznymi tradycjami muzyki ulicznej – śpiewają o towarzyszącym im dzisiaj poczuciu krzywdy, nierównościach, wyzysku ekonomicznym i trudnych warunkach życia w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej."

Więcej informacji


Bydgoszcz


Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy

Wystawa: Katarzyna Tretyn. Somnium 2

17.01- 13.03.2023

„Somnium 2” może kojarzyć się z nazwami misji kosmicznych (jak Apollo 11 czy Artemis 1), wysyłanych w celu zbadania wybranych obszarów Wszechświata. Skojarzenie to – skądinąd uzasadnione – nie wyklucza jednak tego, że tytuł wystawy stanowi konglomerat różnych znaczeń i kontekstów.
Pokaz prac Katarzyny Tretyn w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy to druga odsłona projektu „Somnium”, zaprezentowanego premierowo w 2022 roku w toruńskiej Wozowni. Jego słowem-kluczem nieprzypadkowo jest łacińskie określenie snu czy marzenia. Z jednej strony – definiuje ono atmosferę wystawy, będącej oniryczną podróżą po tych obszarach wyobraźni, które pozwalają choć na chwilę „oderwać się” od (Z/z)iemi. Z drugiej – jest świadomie użytym przez artystkę nawiązaniem do obecnego od wieków w kulturze literacko-artystycznej motywu sennej wizji.."

Więcej informacji

Fot. T. Zieliński, widok wystawy


Bytom


Centrum Sztuki Współczesnej Kronika

Wystawa: Karol Gawroński. Maszyna do mielenia

11.02-12.03.2023

Maszyna do mielenia szybko rozrasta się do rozmiarów fabryki. Powstają taśmociągi, sortownie i zagrody dla człekokształtnych istot. Proces produkcji trwa i wszyscy zostaną zmiażdżeni.

Mięso nie jest tu oddzielane mechanicznie od kości, więc w powstałym wyrobie zdarzają się fragmenty kończyn, a co lepsze głowy odcina się i zachowuje na potem. Powszechna pulpetyzacja nie jest zależna od pokoju czy wojny, nie jest to też żaden upadek ludzkości. Podmiotowość przerabiana jest na miazgę, aby łatwiej było ją poddać zabiegom humorystycznym."

Więcej informacji

Fot. Karol Gawronski, Klaczki, olej na plótnie, 2022


Bytom


Centrum Sztuki Współczesnej Kronika

Wystawa: Jan Kowal. Poplon

11.02-24.03.2023

Wszystkie działania Jana Kowala rejestrowane są zimą. Ich tłem jest krajobraz polskiej wsi. Nie jest on wtłaczanym nam idyllicznym pejzażem, pełnym sielanki w wibrującym świetle. Jego Skargi wypełnione są miękkim zimowym światłem nisko utrzymującego się słońca. Mimo to dla artysty zima jest okresem ukojenia. Od dziecka żyjący w zmienności pór roku, w kapryśnym dla gospodarstwa rolnego lecie, odnajduje wyciszenie w szarym oświetleniu dnia. Wtedy natura śpi. Śpi też niedoświetlony człowiek."

Więcej informacji

Fot. Jan Kowal, Trafię na oślep, olej na płótnie lnianym, 2022


Czeladź


Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia

Wystawa zbiorowa: Totum pro parte

08.12.2022-25.01.2023

„Dokonania zgromadzone w obrębie wystawy są barwnym, sugestywnym panoptikonem, ukazującym możliwości techniczne i osobowości twórcze ich autorów; obok tego, Totum pro parte staje się retoryką obrazu, w której pojawia się sensotwórcze zastąpienie migotliwej składanki poszczególnych prac, nabudowującą się nad nimi filozoficzną całością. Ta jednak nie jest dowolna, jak też niewinna. Dziedziczy oczywiste zakorzenienie we wszystkich elementach składowych, ale jest ich raison d’être, jest naddatkiem sensu, reprezentacją o auratycznym charakterze. Gdyby było inaczej, to ten naddatek sensu byłby tylko pustą retoryczną figurą. A tu zjawia się jako reprezentująca moc, która zaświadcza o dokonującej się determinacji."

Więcej informacji


Gdańsk


Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

Wystawa: Ellen Harvey – Missing you

20.01-26.03.2023

Kuratorka: Agnieszka Kulazińska

„Ellen Harvey to brytyjsko-amerykańska artystka konceptualna, która w swojej twórczości wykorzystuje szeroki zakres mediów. Tworzy obrazy olejne, rysunki, mapy, instalacje, interwencje w przestrzeni publicznej. W swoich pracach często sięga po klasyczne techniki, by przy ich pomocy przyjrzeć się współczesnemu społeczeństwu, przeanalizować nasz stosunek do natury, turystki, sztuki, tendencję do muzeifikacji miejsc i przedmiotów. Na wystawie w CSW ŁAŹNIA 2 zaprezentowanych zostanie kilka malarskich projektów artystki. W przesyconych uczuciem nostalgii pracach Ellen Harvey przedstawi doświadczenia związane z utratą miejsc, zachwytem naturą i niemożnością utrwalenia tej emocji…”

Więcej informacji


Gdańska Galeria Miejska

Wystawa: Marek Targoński. Martwa natura

25.11.2022-15.01.2023

Kuratorka: Grażyna Tomaszewska

„Wystawa zatytułowana Martwa natura prezentująca prace Marka Targońskiego to kolejna odsłona cyklu prezentacji twórczości rzeźbiarskiej trójmiejskich twórców w przestrzeniach GGM zatytułowanych Logos-Bios. Twórczość Targońskiego ukształtowała się na początku lat 90. w kręgu legendarnej galerii Wyspa, a później Łaźni. [...] Marek Targoński konsekwentnie od początku działalności artystycznej stawia ważne pytania i dokonuje głębokiej analizy rzeczywistości, spierając się o imponderabilia. Jego rzeźbiarskie realizacje skłaniają do refleksji o potrzebie ciągłego samookreślania i determinacji wyborów. Tak jest również w przypadku obecnie prezentowanej w przestrzeni 4G ekspozycji jego prac. Artysta próbuje zbliżyć się do dramatu wojny w Ukrainie poprzez wąską perspektywę odległego obserwatora, wpisującego swoje refleksje w przestrzeń galerii, tym samym w kontekst sztuki."

Więcej informacji


Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wystawa: Sibylle Bergemann. Fotografie

03.02–03.05.2023

Kuratorzy: Małgorzata Ruszkowska (MNG), Matthias Flügge (ifa)

„Wystawa „Sibylle Bergemann. Fotografie” to przegląd twórczości jednej z najciekawszych niemieckich fotografek ostatnich kilku dekad . Jej bogaty dorobek znalazł już swoje miejsce w czołowych zbiorach sztuki nowoczesnej w Niemczech i na świecie. Dotychczas jednak nie był szerzej prezentowany w Polsce. Muzeum Narodowe w Gdańsku, jako pierwsze w naszym kraju , przedstawi publiczności tę wybitną artystkę w mono graficznym ujęciu. Berg e mann wypowiadała się w wielu dziedzinach fotografii: mod owej , portretowej, reportaż owej , esejach fotograficznych oraz krajobrazach miejskich i wiejskich. Jej różnorodne i ponadczasowe prace są świadectwem wyjątkowej wrażliwości obrazowej, zaangażowania i empatii. Ważną grupę stanowią prace związane z czasem transformacji Wschodnich Niemiec, poszukiwaniem śladów pozostawionych przez tętniące niegdyś życiem miejsca."

Więcej informacji

Fot. Sibylle Bergemann, Pomnik, Uznam i Berlin, 1975-1986, wydruk pigmentowy (Dokumentacja z budowy pomnika Marxa-Engelsa na wyspie Uznam i w Berlinie) © MNG


Gorzów Wielkopolski


Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

Wystawa: Teatr Cinema XXX lat

10.11-12.12.2022

„Wystawa rysunków, scenografii oraz fragmentów zarejestrowanych spektakli związana z Jubileuszem XXX lecia istnienia Teatru Cinema z Michałowic, jednego z najbardziej niezwykłych i oryginalnych polskich teatrów. Cinema powstała w 1992 roku w Michałowicach, niedaleko Szklarskiej Poręby, z inicjatywy Katarzyny i Zbigniewa Szumskich. Teatr Cinema funkcjonuje na granicy teatru, tańca i sztuk wizualnych. Kojarzony jest przez krytyków głównie z twórczością Tadeusza Kantora. Plastyczna, głęboko surrealistyczna płaszczyzna spektakli Cinemy zdaje się dominować w aspekcie formalnym, przypominając oniryczne malarstwo René Magrite’a. Estetycznie, ale i pod względem tematycznego zainteresowania codziennością, spektakle nawiązują do dokonań dadaistów, teatru absurdu."

Fot. Marcin Oliva Soto, Hotel Dieu


Wystawa: Próba Generalna

28.01-05.03.2023

Kuratorzy i prowadzący pracownię: Zorka Wollny i Łukasz Jastrubczak

„W ramach wystawy „Próba Generalna” studentki i studenci z Pracowni zaprezentują realizacje, które nie są skończonym dziełem, ale manifestacją ich aktualnego odczuwania i myślenia o świecie, który nieustannie się zmienia.
Ponadto zaprezentowana zostanie obszerna dokumentacja video działań grupowych realizowanych przez studentki i studentów pierwszego roku, inspirowanych różnymi wątkami w awangardowej i neoawangardowej historii sztuki XX wieku."


Wystawa: Mam na imię Chaos

10.03-16.04.2023

kuratorka: Kama Wróbel

„W swojej wystawie pt. Mam na imię Chaos Daria Pietryka zaprasza nas do odbycia wspólnej podróży, która mówiąc o tematach ważnych, jest na swój sposób podszyta mrokiem i niepewnością. Za pomocą prezentowanej przez siebie sztuki, artystka wprowadza nas w realia świata współczesnego, punktując krok po kroku trapiące go problemy. Choć, może bardziej jest to przepuszczona przez pryzmat własnych doświadczeń refleksja, która stopniowo serwowana jest nam w wybitnie słodko-gorzki sposób..."

Fot. Daria Pietryka „Rozmowy przy kotle", olej na płótnie, haft, 2023


Katowice


Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

Wystawa: „Przestrzenie referencyjne” Mischa Kuball – XXXI Festiwal Ars Cameralis

18.11.22-29.01.2023

Kurator: Marek Zieliński

„Wystawa „Przestrzenie referencyjne” Mischy Kuballa jest pierwszą retrospektywną prezentacją twórczości niemieckiego artysty z trzech ostatnich dekad. Prace, które wypełnią przestrzeń katowickiej galerii, ukażą zatem pełnię jego artystycznej wizji i misji. Seria fascynujących i wprawnych koncepcyjnie instalacji świetlnych została uzupełniona o prezentację fundamentalnych projektów dedykowanych przestrzeni publicznej oraz prace, w których Kuball porusza temat podstaw nowoczesności. W swoich pracach site-specific o charakterze społeczno-politycznym artysta bada przestrzenie publiczne, kwestionując nasze postrzeganie pozornie znajomego otoczenia."

Więcej informacji

Fot. Materiały prasowe Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach


Muzeum Śląskie w Katowicach

Wystawa: Poza Edenem. Sztuka Współczesna ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach

styczeń 2022 – styczeń 2023

Kuratorka wystawy: Joanna Szeligowska-Farquhar

Wystawa Poza Edenem prezentuje wybrane prace ze Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, kolekcjonowanych od założenia Fundacji Śląsk w 2001 roku. Zgromadzone prace przedstawiają twórców dojrzałych, znanych i cenionych, jak i autorów młodych, utalentowanych, dopiero rozpoczynających karierę artystyczną. Wystawa pozwala ujrzeć bogactwo i poziom jednej z największych na Śląsku kolekcji sztuki współczesnej. Większość prac pokazywana jest po raz pierwszy. Prezentowane jest malarstwo, fotografia, grafika, rzeźba, wideo-art oraz instalacje. Jeżeli „ogród rozkoszy niebiańskich” trwa naprawdę, choćby najdalej stąd, jest z perspektywy obywatela ziemskiego globu rajem utraconym lub niedosięgłym.

Więcej informacji

Jan Rylke, Królowa Disco, 1987


Kraków


Bunkier Sztuki

Wystawa: Beata Stankiewicz. Natural Born Artists

19.11.2022–05.03.2023

„To, co w niej najważniejsze, to idea i analiza (w twórczości artystki). Przede wszystkim fascynuje ją napięcie między obecnością a nieobecnością człowieka, między istnieniem a nieistnieniem. Rozważa to dogłębnie. Każdy z tematów zamyka się w dużym cyklu obrazów odnoszących się symbolicznie do wnętrz mieszkalnych i pracowni artystów. W niektórych obrazach człowiek jest dotkliwie nieobecny, w innych nachalnie obecny."

Więcej informacji


Galeria Otwarta Pracownia

Wystawa: Małgorzata Pawlak, Mikołaj Kowalski, Sławomir Toman. Długa droga na szczyt

02.12-23.23.2022

Kuratorka: Małgorzata Pawlak

„Długa droga na szczyt. Szczyt sztuki oczywiście. Droga długa, a wspinaczka żmudna i trudna. Zwłaszcza że nie bardzo wiadomo, gdzie są te wyżyny. Z której strony wypatrywać białych czubków majaczących na horyzoncie, gdzie iść, żeby przy okazji samemu z siebie czubka nie zrobić. Czy pełznąć w stronę sławy, histerycznie walcząc o lajki na Instagramie, być aktualniejszym od CNNu, czesać się na Picassa? A może ścigać się na obrazy wyłącznie z kolegami, bo parafrazując znanego malarza, z Instagramem i tak nie wygramy. A może by tak zacząć przestrzegać praw rynku, zrobić wyprzedaż powystawową, ocieplić paletę i wizerunek? ..."

Więcej informacji

Małgorzata Pawlak, Choinka, 2022, 110 x 200 cm, olej na płótnie


Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Wystawa: Reporter wojenny Maks Łewin

13.05.2022-26.02.2023

Na wystawie zobaczymy zdjęcia wykonane przez Maksa Łewina w latach 2014-2022. Najwcześniejsze zdjęcia obejmują wydarzenia wydarzenia na Majdanie Niepodległości w Kijowie. Najnowsze fotografie ukazują początki agresji rosyjskiej na Ukrainę (luty i marzec 2022). Są zapisem wojennej codzienności ukraińskich żołnierzy i ludności cywilnej. Są zapisami heroizmu i solidarności społeczności Ukraińskiej. Maks Łewin pracował jako fotoreporter i operator mi. dla Reutera, BBC i Associated Press, zginął z ręki rosyjskich żołnierzy.

Więcej informacji

Fot. Maks Łewin, Kłęby dymu nad magazynem ropy naftowej w bazie lotniczej, w której kierunku rosyjskie wojsko nocą wystrzeliło rakietę. Wasylków, obwód kijowski, luty 2022


Wystawa: Polityka w sztuce

29.04.2022–26.02.2023

Kuratorzy: Maria Anna Potocka, Agnieszka Sachar, Martyna Sobczyk

Wystawa Polityka w sztuce to dziesiąta wystawa z flagowej serii MOCAK-u, w której sztuka łączy się z najważniejszymi terminami cywilizacyjnymi. Relacja polityki i sztuki ma długą tradycję. Wystawa prezentuje – w sześciu działach (Opór I protest, Podważanie systemów i granic,Demokracja i jej deprawowanie, Nacjonalizm, Unia Europejska, Medialność polityki) – podejrzliwe oraz krytyczne spojrzenie na działania władzy, ujawniając i piętnując sztuczność oraz zakłamanie strategii politycznych. Pokazuje, że polityka w imię ambicji, zachowania władzy i wykarmienia dyktatorskiego ego potrafi kłamać, manipulować, a nawet zabijać. Artyści przeciwstawiają się temu zarówno jako krytycy, jak i żołnierze.

Więcej informacji

Fot. Piotr Pawlenski, Szew, 2012, dokumentacja fotograficzna wydarzenia w przestrzeni publicznej, courtesy P. Pawlenski


Legnica


Galeria Sztuki w Legnicy

Wystawa: Autoportret wewnętrzny. Piotr i Witold Adamczyk

20.01-26.02.2023

„Czym powinna być sztuka dla artysty? Jakie powinno być autonomiczne zaangażowanie twórcy w tworzenie dzieła? Czy sztuka danego autora powinna być różnorodna, czy jednorodna? Jak przedstawia się ten problem na płaszczyźnie bliźniaczej? Czy powinna zawierać więcej różnic, czy podobieństw? Czy na pewno „zawsze” to, co różne w sztuce, jest ciekawsze od tego, co podobne?"

Więcej informacji

Materiały prasowe © Galeria Sztuki w Legnicy


Lublin


Galeria Biała, Centrum Kultury w Lublinie

Wystawa: Magdalena Ciemierkiewicz. Czas i pętla

18.11.2022-27.01.2023

„Wiele współczesnych wydarzeń ma swój początek na peryferiach, gdzie przeszłość na różne sposoby wciąż daje o sobie znać. Jak stwierdził Dipesh Chakrabarty – światy przeszłości nie są całkowicie stracone, a przeszłość, teraźniejszość i przyszłość tworzą supły czasu, które zamieszkujemy. Zapraszam odbiorców do swojego doświadczenia, w którym dorastając w regionie południowo-wschodniej Polski stopniowo odkrywałam światy przeszłości, które nakładają się na współczesność i historie, które powtarzają się, krążąc po zamkniętych trajektoriach."

Więcej informacji

Praca z wystawy Magdalena Ciemierkiewicz. Czas i pętla, © Galeria Biała, Centrum Kultury w Lublinie


Galeria Labirynt

Wystawa: Piosenka o mojej rodzinie

13.01-30.04.2023

Zespół kuratorski: Krystian Kamiński, Agata Sztorc-Gromaszek

„Wystawa pozwala zajrzeć do prywatnego archiwum zdjęć, filmów i przedmiotów. Neuroróżnorodność sprawia, że świat jest nieskończenie ciekawy. Nie każda osoba może mieć autyzm, ale za pośrednictwem wystawy każda osoba może zobaczyć, jak bycia w spektrum doświadcza Magda. Wszystkie prace (poza „Kanapą po dziadku”) są zapisem realnych sytuacji, mających miejsce w domu Magdy i Radka (albo takich, do których doszło na różnych wyjazdach). Nie ma w nich udawania, bo autyzm udawania nie lubi. Na szczęście przed rodziną nie trzeba udawać. "

Więcej informacji

15.08.2022 - Dzień, w którym wykipiała fasola, Magda Szubielska


Łódź


Galeria Re:Medium

Miejska Galeria Sztuki

Wystawa: Bordeline

26.01-12.03.2023

kuratorka: Adriana Usarek
„W obliczu rozgrywających się tuż za wschodnią granicą Polski wydarzeń „syndrom granicy” nabiera dodatkowego znaczenia, stwarzając szerokie pole interpretacyjne, co zostało zaakcentowane w twórczości Ireny Zieniewicz, która uważnie obserwuje wszystko to, co dzieje się na świecie. Sięga po różnorodne dziedziny, takie jak m.in. rzeźba, instalacja, prace site specific, malarstwo, grafika artystyczna i projektowa, by odnieść się do ważnych problemów współczesności. Wykorzystuje te media, mając świadomość, że materialność dzieła pozwala pełniej wybrzmieć ideom: równości wszystkich ludzi, szacunku dla ich godności, wolności."

Więcej informacji

Fot. „Barwy maskujące", Praca z wystawy „Borderline"


Muzeum Sztuki w Łodzi | ms1

Wystawa: Ruchy tektoniczne. O artystycznych symptomach transformacji

18.11.2022-19.03.2023

Kurator: Jakub Banasiak

„Wystawa „Ruchy tektoniczne. O artystycznych symptomach transformacji” to przekrojowa prezentacja polskiej sztuki lat 80. i 90. Ekspozycja pokazuje jak język sztuki reagował na zmiany zachodzące w polskiej rzeczywistości na dwóch płaszczyznach: ducha i materii. [...] Towarzyszyć im będzie wybór materiałów archiwalnych takich jak: książki, druki ulotne, kasety i ziny.

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace poruszające takie tematy jak: nihilizm, gnostycyzm, poszukiwania nowej sztuki sakralnej, New Age i jego związki z kapitalizmem, sztuka wobec Okrągłego Stołu, upadek przemysłu czy sytuacja artystów w nowym systemie, transformacyjne wykluczenie."

Więcej informacji

Leszek Knaflewski, bez tytułu (rysunek odkopany), 1989, technika własna, dzięki uprzejmości galerii Piktogram


Poznań


Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Wystawa: Atlas Krajobrazów Tektonicznych. Sergey Shabohin

03.02–05.03.2023

Kurator: Marek Wasilewski

„Rzeźba tektoniczna – termin z dziedziny geomorfologii – to typ krajobrazu, „którego główne cechy zostały ukształtowane przez ruchy tektoniczne, a układ wzniesień i obniżeń odpowiada obszarom obecnie wypiętrzanym i obniżanym. Typowymi składnikami rzeźby tektonicznej są zręby, rowy tektoniczne, zapadliska, krawędzie tektoniczne. Na tych obszarach częste są trzęsienia ziemi, cechują się one na ogół dużymi wysokościami względnymi i dużą intensywnością procesów rzeźbotwórczych” Na wystawie Sergeya Shabohina geomorfologia spotyka się ze sztuką, a geologiczne procesy rzeźbotwórcze ze strategiami obrazowania. Zręby, rowy tektoniczne, zapadliska i krawędzie tektoniczne odnoszą się do geopolityki obszaru byłego Związku Radzieckiego. Krajobrazy tektoniczne ukształtowane są przez potężne siły, których działanie przekracza wyobraźnię człowieka, funkcjonują one bowiem w innych kategoriach czasowych i kształtują całościowo układ naszego habitatu...”

Więcej informacji


Radom


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu

Wystawa: Wojciech Fangor. Dzisiaj są moje urodziny. Wystawa z okazji 100. urodzin artysty

15.11.2022-05.02.2023

Kurator wystawy: Paweł Witkowski

„Wojciech Fangor zaprasza na swoje 100. urodziny. Zaprasza wszystkich, przez których ceniony jest jako człowiek i artysta. Wszystkich, którzy podziwiają jego sztukę oraz tych, którzy chcą ją poznać. Ta wystawa to symboliczne spotkanie z wielkim twórcą i wspaniałym człowiekiem. Jej ideą jest przedstawienie Artysty jako wyjątkowej w świecie kultury osobowości, która językiem sztuki opowie nam o swoim przebogatym życiu. Na wystawie będzie można zobaczyć blisko 50 rzadko prezentowanych prac, które były bardzo osobiste dla Twórcy. Pokazują ludzi, którzy byli obok niego, i miejsca, które odegrały w jego życiu znaczącą rolę"

Więcej informacji


Słupsk/Ustka


Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej

Galeria Kameralna w Słupsku/ Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Wystawa: Natalia Czarcińska, Jerzy Muszyński, Dorota Tarnowska-Urbanik. Wspólne gesty

12.01-26.03.2023

Kurator: Roman Lewandowski

„Tytułowymi ‘gestami’ zdejmujemy z siebie kulturowy przymus nazywania. W naszym założeniu „Wspólne gesty” nie są wystawą problemową, ale wystawą-problemem. Nie są odpowiedzią na postawione wcześniej zagadnienie, ale jego odkrywaniem przez artykulację jedynie przeczuwanego mianownika naszych aktywności i stwarzaniem warunków dla jego wyłonienia się z ‘formy’. Jego werbalizacji unikamy celowo, oddając pierwszeństwo „myśleniu wzrokowemu” i intuicji, rozumianej jako wymykającej się konceptualizacji wiedzy." - kurator wystawy

Więcej informacji

Materiały prasowe wystawy „Wspólne gesty"


Wystawa: Bianka Rolando. Rol-And-Drop Twin Jackpot

12.01-31.03.2023

„Wszystkie prace nawiązuję do tematu bliźniaczości, podwójności, potrójności i więcej, też do różnicy, która powoduje ich ruch i wychodzenie ku zmianie, ku poruszeniu podobieństw.

Prace prezentują senne powidoki, sceny ze snów lub też kadrują rzeczywistość tak, że okazuje się ona nieoczywista w swoich odsłonach. Język, który określa, błądzi w określeniu tego co jest przedstawione właśnie po to by pojawił się uwalniający się wiersz." - artystka

Więcej informacji

Guliwerka 80X80, akryl+olej, płótno 2022


Sopot


Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Wystawa: Teresa Pągowska. Głębiej niż moje wiem

22.10.2022-08.01.2023

Kuratorka: Ania Muszyńska

„Tym co zajmuje mnie najgłębiej jest postać ludzka. Nie tylko ze względu na bogactwo formy. Sądzę, że właśnie człowiek zawiera najwięcej magii treściowej.” - Teresa Pągowska

Malarstwo oraz postawa twórcza Teresy Pągowskiej są przykładem zdeklarowanej i przemyślanej osobności, która stanęła u podstaw znaczącego dzieła w historii figuracji w polskiej sztuce. Jej wyrazem jest słynne zdanie wypowiedziane przez artystkę podczas jednego z wywiadów „Nie jestem specjalistką od morza, od kobiet ani od mężczyzn czy zwierząt. Ja jestem ja: Teresa Pągowska”.

Więcej informacji

Teresa Pągowska „Monochromat”, Starak Collection , materiały prasowe PGS


Wystawa: Jacek Staniszewski. Nobody's Perfect

14.10.2022-08.01.2023

„Staniszewski przedstawia głęboko niepokojącą wizję świata, interesują go sytuacje skrajne, które przełamuje czasami, oczywiście czarnym, humorem. Ujawnia niedoskonałości ludzkiej natury, zajmuje go problem zła oraz moralna dwuznaczność działań, relatywizacja czy usprawiedliwianie przemocy w imię wyższych celów. Na wystawie wyraźny jest również wątek wyobcowania, alienacji, poczucia bycia innym, niedopasowanym. Dyskomfort, cierpienie obecne w twórczości Staniszewskiego dotyka nie tylko spraw społecznych lecz odnosi się do bardziej podstawowych pytań o bycie w świecie i zdaje się współbrzmieć z pytaniem czym jest lub powinno być współodczuwanie."

Więcej informacji

Jacek Staniszewski „Transmission”, „Nobodys Perfect” w PGS w Sopocie


Szczecin


TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Wystawa: Agata Nowosielska. Opera bizarna

24.11.2022-19.02.2023

kurator: Stanisław Ruksza

„Na solową wystawę Agaty Nowosielskiej składa się kilkadziesiąt obrazów i kolaży z ostatnich lat oraz ważniejsze prace z jej wcześniejszego dorobku, układające się czasem w instalacje malarskie. Artystkę interesuje „malarstwo, dzięki któremu można pokazać cały spektakl dotyczący życia z jego aspektami śmiertelnie poważnymi i tymi żartobliwie potraktowanymi”. "Opera bizarna" to pojemny zbiór barokowego czy quasi-campowego absurdu, groteski, pompatyczności i jednocześnie minimalizmu. To, co dziwaczne i kapryśne, nie tyle rozśmiesza, ile niepokoi, a to, co wydaje się przeszłe, staje się ponuro teraźniejsze."

Więcej informacji

Fot. Klaudia Prabucka, „I widze jak tata placze pierwszy raz"


Toruń


Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

Wystawa: Kaido ole. Counting to ten

16.12.2022–05.02.2023

Kuratorzy: Renata Sargalska, Arvydas Žalpys

„Oglądając tę wystawę, prawdopodobnie zaczniecie od zadania sobie pytania: co wiem – jeśli cokolwiek – na temat współczesnej sztuki estońskiej? Dlaczego współczesna sztuka estońska, która tak często „przez Polskę wędruje na Zachód”, tak rzadko się w Polsce „zatrzymuje”?

Moglibyśmy zadawać kolejne pytania. W gruncie rzeczy znajdujemy się w nieco paradoksalnej sytuacji. Jesteśmy sąsiadami – Polacy, Litwini, Estończycy… Bardzo aktywnie komunikujemy się ze sobą w kwestiach politycznych i gospodarczych. A jeśli chodzi o kulturę i sztukę współczesną? W końcu w czasach komunizmu sztuka stanowiła główny symbol naszej współpracy i postępu.

Pozwolę sobie stwierdzić, że wystawa Kaido Ole wypełnia „kolorami” wiele pustych „pól na płótnie kultury”. Chociaż wystawa ta to zaledwie kropla w morzu estońskiej sztuki, nie można odmówić jej kolorystycznego rozmachu i emocjonalności."

Więcej informacji


Galeria Sztuki Wozownia

Wystawa: Krzysztof Mazur. Formacja

16.12.2022-29.01.2023

„Krzysztof Mazur – uznany artysta współczesny i komisarz wydarzeń artystycznych – swój najnowszy projekt otwiera na losowy bieg zdarzeń. Poetyka tytułu „Formacja” może naprowadzać na możliwość doświadczenia procesu nadawania kształtu bądź zaburzania wcześniejszego wizerunku (= de-formacji). Wejście w „społeczność” fantomów Krzysztofa Mazura jest doświadczeniem głębokim i naznaczającym. Wysmukłe, mobilne, szare kompozycje, aluzyjne do figur ludzkich, przypominają o zuniformizowanych społecznościach, o szezlongach sądowych. "

Więcej informacji

Krzysztof Mazur


Warszawa


Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Wystawa: Ukraina. Pod innym niebem

04.11.2022-14.05.2023

Kurator: Victoria Burlaka, Beata Łupińska-Rytel, Marcel Skierski

„Ukraina walczy z rosyjskimi barbarzyńcami już dziesiąty miesiąc. Na wystawie „Ukraina. Pod innym niebem" prezentujemy prace ukraińskich artystów, będące ich reakcją na rosyjską agresję.

Czas zniewolenia wojennego okazał się dla nich momentem wyzwolenia artystycznego. Działający w różnych mediach twórcy, po 24 lutego 2022 roku stanęli przed koniecznością utrwalenia tragicznych wydarzeń. Sztuka prezentowana na wystawie dokumentuje bestialstwo rosyjskiego najeźdźcy i apeluje do sumienia świata.

Jest to największa wystawa współczesnej sztuki ukraińskiej reagującej na wojnę i barbarzyński atak Rosji – obejmuje ponad dwieście prac trzydziestu dwóch artystek i artystów."

Więcej informacji

Fot. Daniel Czarnocki


Wystawa: Fangor. Wielowymiarowy

18.11.2022-05.02.2023

kurator: Daniel Echaust

„Kameralna wystawa, zorganizowana w setną rocznicę urodzin Wojciecha Fangora, ukazuje wielowymiarowość twórczości tego niezwykłego artysty.

Wystawę otwiera namalowany przez Fangora w 1944 roku portret profesora Szczęsnego Kowarskiego, u którego artysta pobierał prywatne lekcje malarstwa w czasie wojny..."

Fot. Adam Gut


Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Wystawa: Walka o ulice. Warszawa w budowie 14

Kuratorzy: Tomasz Fudala, Jan Mencwel

„Tytuł wystawy festiwalowej został zapożyczony z książki „Walka o ulice", w której amerykańska aktywistka miejska Janette Sadik-Khan pisała: „Podstawowa zasada organizacji ruchu znana jest od stu lat i do tej pory była ignorowana przez planistów. Głosi, że skutki zależą od tego, co zbudujesz. Więcej pasów ruchu, to więcej samochodów”. Osią festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE jest pytanie o uniwersalne projektowanie ulic tak, by były dostępne i przyjazne dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców. Wychodzimy z założenia, że na ulicach Warszawy zmieścimy się wszyscy."

Więcej informacji

Materiały prasowe


Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Wystawa: Kulisiewicz. Lapidarne piękno

19.11.2022–05.03.2023

kuratorka: Janusz Janowski

„Mistrz kreski” z Kalisza, wrażliwy humanista, uważny obserwator rodzimej ziemi czy też uczestnik dalekich podróży artystycznych. Z postacią Tadeusza Kulisiewicza niewątpliwie łączy się mnóstwo kontekstów i etapów twórczej ewolucji, dlatego wystawa Kulisiewicz. Lapidarne piękno jest opowieścią o tym, jak poszczególne rozdziały z życia artysty kształtowały przez lata jego oryginalny i wybitny język wyrazu."

Więcej informacji

Tadeusz Kulisiewicz, Meksyk, b.d., akwarela, tusz, papier, 18,2 × 33 cm, kolekcja Wandy i Leona Pietraszaków, fot. Piotr Antonów/archiwum Zachęty


Wrocław


Galeria Entropia

Wystawa: Tomasz Dobiszewski. Tropiąc Słońce

16.12.2022–10.01.2023

„Wystawa „Tropiąc Słońce” wieńczy kilkuletnią pracę nad różnymi formami rejestracji aktywności słonecznej. Autor powraca do rudymentów fotografii, wchodzi do wnętrza czarnej skrzynki camera obscura by spojrzeć na fotografię nie jak na narzędzie powoływania estetycznych obrazów, ale jako medium rejestrujące i wizualizujące zjawiska dzięki światłu Słońca. Wystawie towarzyszy publikacja dająca wgląd w autorskie, nowatorskie techniki powoływania obrazów i wykorzystania analogowych mediów fotograficzny."

Więcej informacji

Tomasz Dobiszewski Tracking the Sun, instalacja marmur, 2017


Galeria Miejska we Wrocławiu

Wystawa: Witold Liszkowski/ Polisemie – sztuka osobista

20.01-16.02.2023

Kurator: Katarzyna Zahorska

„Wystawa „Polisemie – sztuka osobista” będzie retrospektywną prezentacją bogatego, bo obejmującego ponad cztery dekady, dorobku twórczego Witolda Liszkowskiego, na który składają się m.in. prace fotograficzne, dzieła malarskie, performatywne akcje w przestrzeni miejskiej, animacyjno-kreacyjne inicjatywy realizowane we współpracy z lokalnymi społecznościami Wrocławia. Na ekspozycje złożą się więc zarówno archiwalne materiały dokumentujące wczesne działania artysty, jak i najświeższe labiryntalne struktury malarskie, które Liszkowski uczynił znakiem rozpoznawczym swojej sztuki."

Więcej informacji

Witold Liszkowski, z cyklu Struktury osobiste, akryl i piórko na płótnie, 270x180 cm, zestaw 6 prac, 2022


Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej

Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Wystawa: Twarzą w twarz

26.02-04.06.2023

Kuratorki: Iwona D. Bigos i Małgorzata Micuła

„Twarz – najłatwiej rozpoznawalny, najbardziej wyeksponowany i tym samym najbardziej wrażliwy element ciała człowieka – będzie tematem najnowszej wystawy czasowej w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej. Pokazane zostaną prace blisko dwudziestu artystów z całego świata. Dlaczego, dla kogo i w jaki sposób ludzie na przestrzeni wieków rejestrowali wizerunki własne i cudze? Jakie zagrożenia dla wizerunku niosą dziś rozwój cyfryzacji, cybernetyki i bezkrytyczne korzystanie z nowoczesnych technologii?"

Więcej informacji

Waldemar Grażewicz, Bez tytułu (unieważniono), 2022, własność artysty


Zielona Góra


BWA Zielona Góra

Wystawa: Grzegorz Kozera | Archiwalia

24.02–19.03.2023

„Zdjęcia rodziny, przyjaciół, z wystaw, podróży, zaproszenia na wernisaże, pocztówki, listy, pisma oficjalne i nieoficjalne, szkice, rachunki, zapiski, artykuły z prasy - to wszystko być może opowiada o człowieku/artyście więcej niż jego dostępna dla publiczności twórczość. Kozera nie objaśnia jednak sztuki poprzez te fragmenty czyjegoś świata – przekształca je przy pomocy zabiegów malarskich w znaki, nieczytelne, choć mające swoją formę – jakby chroniąc intymność ich właściciela, zakładając, że każdy element rzeczywistości może być wizualnym, intelektualnym i emocjonalnym bodźcem do aktu stworzenia nowego Obrazu."

Więcej informacji

Kozera Grzegorz - Slajd 03, 2020, technika własna, 100x100cm, fot Adam Gut


Wszystkie cytaty zostały zaczerpnięte z oficjalnych materiałów prasowych uczestniczących w przeglądzie wydarzeń.


Obieg po Sztuce Współczesnej przygotowany pod redakcją Anny Kwoka

Pozostało 80% tekstu