Akcja artystyczna EFEKT NAPIĘĆ z cyklu Krystalizacja przestrzeni

Ludwika Ogorzelec

W swoim programie artystycznym, który został sformułowany w 1981 roku, Ludwika Ogorzelec napisała „Chciałabym, aby moja rzeźba była jak ulotne zjawisko wywodzące się ze światów biologii, maszyn i przyrządów. Z rozumienia rzeźby jako bryły ciężkiej, oglądanej z zewnątrz, wykonywanej z materiałów trwałych, zostawiam sobie linię – mówiącą właściwościami materii z jakich pochodzi: ciepłe drewno (…), zimny metal (…), przezroczyste szkło (…) oraz przestrzeń przez ową linię podzieloną na bryły – „krystalizacja przestrzeni” – rysowanie przestrzeni linią. (…)

PRZESTRZENIE Krystalizacja przestrzeni – jest to ingerencja linią w przestrzeń zdeterminowaną fizycznie i znaczeniowo, celem uzyskania nowych psychiczno-estetycznych jakości.

PRZESTRZENIE nie tylko pokazują wnętrza, ale wprowadzają do nich człowieka, którego refleksja wzmocniona jest emocją.

W mojej kreacji dopuszczam do głosu w równej mierze intelekt, sumę doświadczeń, intuicje, temperament oraz stan psychiczny, w którym się znajduję. (…)

Zapraszam człowieka do wnętrza mojej rzeźby, gdzie przestaje być jedynie widzem. Podążając za zmieniającym się obrazem rysunku linii w przestrzeni, zmuszony jest do dostosowania swojego ciała do sytuacji przestrzennej… Tak więc jego emocje natury estetycznej poszerzone są o emocje wynikające z niecodziennej sytuacji przestrzennej, burzącej stereotypy jego zachowań.

Proponuję mu przestrzeń aktywną. Aktywność przestrzeni jest wynikiem odpowiedniego spotkania „energii zastanej z „energią wprowadzoną””.

Praca powstała z jedwabiu industrialnego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zapraszamy na wernisaż:

1 lipca (piątek) 2022 roku o godzinie 18.00

Dziedziniec Galerii Sztuki Współczesnej

BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3

Termin prezentacji:

23 maja – październik 2022

(moment zakończenia prezentacji rzeźby wymuszą

warunki atmosferyczne, które dokonają destrukcji)

Zapraszamy na spotkanie i dyskusję o sztuce z cyklu WRZĄTEK: EFEKT NAPIĘĆ Z CYKLU „KRYSTALIZACJA PRZESTRZENI”

1 lipca (piątek) 2022 roku o godzinie 19.00

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu, Długosza 3

W dyskusji będą uczestniczyć zaproszeni goście:

Ludwika Ogorzelec - artysta rzeźbiarz, która zrealizowała kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i ponad 100 dzieł site-specific na całym świecie,

dr Janusz Janowski - artysta malarz, teoretyk i krytyk sztuki, dyrektor Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki, który poprowadzi spotkanie,

oraz członkowie Rady Programowej Galerii BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu: prof. Andrzej Szarek, Andrzej Biernacki, prof. Jerzy Fober, dr hab. Dariusz Juruś, prof. UJ

LUDWIKA OGORZELEC — artysta rzeźbiarz urodzona w 1953 roku w Chobieni na Dolnym Śląsku. Studia ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) we Wrocławiu w roku 1983. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof. Leona Podsiadłego. Po ukończeniu studiów Ludwika Ogorzelec rozwijała swój programu twórczy, który zapoczątkowała w 1981 roku, m.in. w pracowni słynnego francuskiego rzeźbiarza Césara Baldacciniego w Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts w Paryżu, gdzie zamieszkała na stałe. W 1991 roku, przebywając na rezydencji artystycznej w Galerii Hudson D. Walker w Fine Arts Work Center w Provincetown (MA) w Stanach Zjednoczonych, Ludwika Ogorzelec zaprezentowała pierwszą rzeźbę z cyklu Krystalizacja przestrzeni. Cykl ten kontynuuje do chwili obecnej. Autorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i ponad 100 dzieł site-specific na całym świecie.

Ludwika Ogorzelec jest laureatką wielu nagród za działalność artystyczną m.in. prestiżowej Nagrody The Pollock-Kastner Grant (Nowy Jork, 2000) oraz Prix du Conseil National (Monte Carlo, 1991). W 2007 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność opozycyjną w zakonspirowanej Solidarności Walczącej we Wrocławiu w latach 1980-85, a w 2010 roku odznaczona Krzyżem Solidarności Walczącej nadanym za działalność w strukturach SW. W roku 2021 została laureatką Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, oraz Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która została jej wręczona podczas gali Kongresu Polska Wielki Projekt.

fot. Piotr Droździk, archiwum Galerii BWA

Pozostało 80% tekstu