Magazyn Obieg jako tegoroczny patron medialny ma zaszczyt zaprosić młodych artystów do uczestnictwa oraz do śledzenia jubileuszowego Biennale Sztuk Młodych "Rybie Oko".

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania prac na Biennale Sztuki Młodych RYBIE OKO 10, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej przedłuża termin nadsyłania zgłoszeń do 31 lipca 2022!

BIENNALE SZTUKI MŁODYCH „RYBIE OKO 10″

To zaplanowane na jesień 2022 roku przedsięwzięcie, będzie już dziesiątą - jubileuszową edycją, projektu realizowanego od 2001 roku przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku.

Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko” jest jednym z najstarszych w Polsce przeglądów konkursowych młodej sztuki i jedynym, który dzięki swojej otwartej formule programowej – oferuje publiczności prezentację dzieł artystycznych wykonanych we wszystkich mediach.

Naszą powinnością jest tworzenie platformy komunikacyjnej dla skonfrontowania dokonań środowiska artystycznego młodego pokolenia, dlatego w ramach Biennale – poza ekspozycjami – odbywają się spotkania oraz panele dyskusyjne w oparciu o zaproszonych krytyków i teoretyków sztuki oraz szeroką publiczność.

Wśród laureatów i uczestników poprzednich edycji festiwalu znaleźli się tak dziś znaczący na polskiej scenie artyści, jak: Wilhelm Sasnal, Rafał Bujnowski, Dorota Nieznalska, Marcin Maciejowski, Paulina Ołowska, Martyna Czech, Bartosz Kokosiński, Paweł Matyszewski, Krzysztof Maniak i inni.

Cały projekt będzie organizowany w 3 salonach wystawienniczych BGSW: Galerii Kameralnej i Baszcie Czarownic w Słupsku oraz w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Wartość nadesłanych prac będzie oceniało grono znakomitych specjalistów z różnych ośrodków kulturalnych i naukowych z całej Polski.

Biennale kierowane jest do młodych, polskich artystów, którzy nie przekroczyli 35 roku życia w chwili złożenia swojego zgłoszenia. Do udziału zapraszamy artystów profesjonalnych, jak i dyplomantów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków artystycznych uczelni wyższych w Polsce. W przypadku jednolitych studiów magisterskich w konkursie mogą wziąć udział także studenci IV i V roku. Na Konkurs można nadsyłać maksymalnie 3 prace wykonane w następujących mediach: malarstwo, grafika, rzeźba, instalacja, fotografia, sztuka cyfrowa, wideo. W konkursie mogą brać udział uczestnicy poprzednich edycji konkursu, w tym finaliści. Otwarcie biennale nastąpi 06.10.2022 r.

Szczegóły dotyczące zgłoszenia uczestnictwa w Biennale można znaleźć na stronie internetowej Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej.

Termin nadsyłania prac mija 30.06.2022 r.

Wernisaż wystawy laureatów 9 edycji Biennale Sztuki Młodych "Rybie Oko"

Pozostało 80% tekstu