bi- to rezydencja artystyczna organizowana wspólnie od 2018 roku przez Enrico Floriddię, Angeliki Tzortzakaki i Jérôme’a de Vienne’a. Dla „Obiegu” bi- współpracuje z jednym ze swoich najjaśniejszych satelitów: Ewą Sadowską.

bi- ma adres e-mail i archaiczną stronę internetową, na której archiwizuje dokumenty mniej lub bardziej bogate w informacje. Od czasu do czasu bi- ogłasza otwarty nabór, zapraszając ludzi, by przez tydzień oddawali się nieróbstwu we wspólnej przestrzeni. bi- nie ma ani grosza, więc nie prosi uczestników o wykonywanie jakiejkolwiek pracy.

bi- pojawia się niekiedy w rozmowach w innych kontekstach, stoi stale pod znakiem zapytania, przyjmuje tymczasowe, zmienne, wielorakie i niejednoznaczne definicje. Ogólnie rzecz biorąc, bi- propaguje włóczęgostwo, gościnność, translację, niewydolność, delikatność, troskę i nie tylko.

Pozostało 80% tekstu