BIO

Karolina Ferenc to polska projektantka multidyscyplinarna zainteresowana wszelkimi aspektami antropocentryzmu i antropocenu. Projektowanie wykorzystuje jako narzędzie do kwestionowania i spekulowania na temat obecnego kształtu relacji pomiędzy tym co ludzkie a światem naturalnym. Projekty artystki podważają naszą unikalność jako gatunku i zgłębiają nieoczekiwane, często intymne, więzi w ramach interakcji ludzkie/pozaludzkie. Narracja utkana jest tu z faktów naukowych, parafikcji oraz wyobrażeniowej spekulacji.

Pozostało 80% tekstu