W nagraniu tym Charles Bernstein czyta Przeciwko opowiadaniu historii [Against Storytelling] / Przed nastaniem czasu [Before Time] i kończy fragmentem swego libretta Stelae for Failed Time (do opery Briana Ferenyough Shadowtime, nawiązującej do Waltera Benjamina). Nagranie zamyka Now Time, rodzaj dźwiękowej kody zrealizowanej specjalnie dla "Obiegu". Zapis dyskusji pochodzi z sympozjum Against Storytelling w Indyjskim Centrum Międzynarodowym w Nowym Delhi, 24 lutego 2018, zorganizowanego przez Amita Chadhuri i sponsorowanego przez uniwersytety Ashoka oraz East Anglia (UK). Bernstein opisuje, jak w trakcie sympozjum stworzył zestaw kart, stanowiących punkt wyjścia dla jego prezentacji. Każda z kart (patrz ilustracje poniżej) zawierała notatkę lub fragment tekstu, razem z tytułami dwóch wierszy (Johnny Cake Hollow oraz Rivulets of the Dead Jew). Tasując karty prezentował wykład w jednej z jego wielu możliwych konfiguracji, na jakie pozwala talia - gest ten celowo zestawiono ze 'bezszwowymi' wystąpieniami Antina.

BIO

Charles Bernstein jest autorem Pitch of Poetry (University of Chicago, 2016) i Recalculating (Chicago, 2013). W 2010 nakładem Farrar, Straus & Giroux ukazał się tom jego wierszy All the Whiskey in Heaven. Selected Poems. Wraz z Brucem Andrewsem redagował czasopismo L=A=N=G=U=A=G=E (1978-1981), łączące krytykę literacką z poezją. Jest profesorem literatury angielskiej i komparatystyki na Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie kieruje pracą centrum PennSound. W 2002 roku opublikował A Conversation with David Antin (Granary Books), obszerny dialog dwóch poetów na temat życia i twórczości Antina. Bernstein jest też członkiem American Academy of Arts and Sciences. W 2015 roku otrzymał Münster Prize w kategorii poezji zagranicznej oraz nagrodę poetycką Janusa Pannoniusa. Więcej informacji na stronie Electronic Poetry Center.

David Antin (1932-2016) był poetą, artystą i krytykiem. Publikował teksty krytyczne na temat literatury i sztuki. Zanim zaczął pisać poezję, wydał kilka książek o nauce i matematyce. Jego mówione wiersze, łączące poezję, storytelling i refleksję krytyczną, powstawały w trakcie improwizowanych i nagrywanych wykładów. Opublikowano je w zbiorach Talking (1972), Talking at the Boundaries (1976) i What It Means to Be Avant-Garde (1993). W 2001 roku ukazał się monograficzny numer „Review of Contemporary Fiction”, poświęcony jego twórczości. Wykładał w Katedrze Eksperymentalnych Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Prócz wielu odznaczeń i nagród otrzymał stypendia Fundacji Guggenheima oraz National Endowment for the Humanities.

Pozostało 80% tekstu