"Samozapłon" w Bielsku-Białej, 5.10.2012.

Koncept wystawy "Samozapłon" zdaje się przeciwstawiać dominującej obecnie tendencji do podejmowania przez sztukę palących problemów społecznych. Kurator wystawy, Michał Suchora, zwyciężył w tegorocznym konkursie na wystawę kuratorską (organizowanym przez Galerię Bielską BWA co dwa lata, na przemian z otwartym konkursem - Biennale Malarstwa "Bielska Jesień") proponując prezentację malarstwa, które jest "najbardziej zindywidualizowane, autoteliczne, nieoglądające się na nadbudowane nad sztuką teorie". Na wystawie pojawiły się wyraziste indywidualności artystyczne, a jednak wystawa sprawia wrażenie bardzo jednolitej; może oprócz kryterium samozapłonowej autonomiczności, o wyborze prac decydowała także ich formalna powściągliwość? Ma to swoje plusy i minusy.

W wystawie uczestniczą: Adam Adach, Anna Baumgart, Agnieszka Brzeżańska, Jarosław Fliciński, Joanna Janiak i Piotr C. Kowalski, Justyna Kisielewska, Tomasz Kowalski, Marzena Nowak, Katarzyna Przezwańska, Zbigniew Rogalski, Małgorzata Szymankiewicz. A Dominika Olszowy zaprezentowała na wernisażu rozweselający wizualno-muzyczny mix kuriozów z materiałów wyłowionych z internetu.

Wystawa "Samozapłon" w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej potrwa do 18 listopada 2012, towarzyszy jej dwujęzyczny katalog.

Michał Suchora i Jarosław Fliciński, fot. GB
Michał Suchora i Jarosław Fliciński, fot. GB

Fot. K. Morcinek
Fot. K. Morcinek

Prace Małgorzaty Szymankiewicz, fot. GB
Prace Małgorzaty Szymankiewicz, fot. GB

fotografie Zbigniewa Rogalskiego, fot. GB
Fotografie Zbigniewa Rogalskiego, fot. GB

Obraz Jaroslawa Flicińskiego,  fot. K. Morcinek
Obraz Jaroslawa Flicińskiego, fot. K. Morcinek

Agnieszka Brzeżańska, fot. GB
Agnieszka Brzeżańska, fot. GB

Obraz Justyny Kisielewskiej, fot. GB
Obraz Justyny Kisielewskiej, fot. GB

Obrazy Tomasza Kowalskiego, fot. GB
Obrazy Tomasza Kowalskiego, fot. GB

Kamienie morskie Marzeny Nowak, fot. GB
Kamienie morskie Marzeny Nowak, fot. GB

Zdobywcy słońca film Anny Baumgrt, fot. GB
"Zdobywcy słońca" film Anny Baumgrt, fot. GB

Obraz Adma Adacha, fot. K. Morcinek
Obraz Adama Adacha, fot. K. Morcinek

Joanna Janiak, fot. GB
Joanna Janiak, fot. GB

Praca Katrzyny Przezwańskiej, fot. GB
Praca Katarzyny Przezwańskiej, fot. GB

Obraz Justyny Kisielwskiej, fot. GB
Obraz Justyny Kisielewskiej, fot. GB

Dominika Olszowy, fot. GB
Dominika Olszowy, z lewej Małgorzata Szymankiewicz i Justyna Kisielewska, fot. GB